LE MALEDIZIONI


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

             

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

A cu si mangiā la mā guasteddra ci hann'a cādiri fėcatu e vudeddra!

Brancato

Acqua davanti e vientu darrič!

Brancato

Acqua davanti e vientu darrieri, quantu ti porta Barbanera!

Brancato

Ammazzatu! Li cani ca ti māncianu!

Brancato

Avissit’a muriri ammazzatu, piezzu di disgraziatu!

Brancato

Avėssit'a cannariari ni lu fuocu di lu 'mpiernu!

Brancato

Avėssit'a muriri a Santu Vitu!

Brancato

Avėssit'a muriri allampatu!

Brancato

Avėssit'a muriri consuntu!

Brancato

Avėssit'a muriri di ccā a dumani matina!

Brancato

Avėssit'a muriri di morti sųbbitu!

Brancato

Avėssit'a muriri ora stessu!

Brancato

Avėssit'aviri 'na mala chiamata!

Brancato

Campana santa e vuci di Maria, pinsāticci Vu' pi cu voli mali a mėa!

Brancato

Campana santa e vuci di Maria, stuccāticci l'ossa a cu voli mali a mėa!

Brancato

Casa gastimiata, o iddra č pōvira, o iddra č malata

Brancato

Chi t'arricampassi la terra, quantu ti lievi davanti l'uocchi mia!

Brancato

Chi ti cridi ca vuogliu lu sō mali? Li cani si l'hann'a mangiari!

La Licata

Chi ti vinissi 'na botta d'acėtu!

Brancato

Chi ti vinissi 'na botta d'ācitu!

Brancato

Chi ti vinissi 'na botta di nenti!

Brancato

Chi ti vinissi un nenti!

Brancato

Chi ti vinissi un scasciu!

Brancato

Ci avėssir'a cādiri li jita a cu si lu pigliā!

Brancato

Ci avėssir'a cādiri li manu a cu si lu pigliā!

Brancato

Ci hann'a ammuddrari li manu a cu mi l'arrubbā!

Brancato

Ci hav’a ammuddrari la lingua a cu parla mali di mėa!

Brancato

Ci hav'a fari 'ntuōssicu e vilenu!

Brancato

Cu 'un cridi a mėa l'hav'a pruvari!

Brancato

Cu voli fari un mali a mėa 'un hav'a aviri né forza e mancu valėa cuomu li petri di 'n-miezz'a la via, quantu si scorda la casa, la porta e la via!

Candiano

Dulura d'ossa e morti mai!

Brancato

Frevi ci vegna a cu frevi mi misi, cá sugnu xjuri di tutti li misi!

Candiano

Fuocu e fraschi!

Candiano

Furca ca ti 'nfurca!

Brancato

Ghiaccu ca t'affuca!

Brancato

Ha' a dari cuntu a Diu di chiddru ca fa!

Brancato

Ha' a muriri addannatu cu lu diāvulu a capizzu!

Brancato

Ha' a muriri addannatu!

Brancato

La mammana t'avėa a lassari cu lu viddricu di fora!

Brancato

La morti t'hav'a trari li piedi!

Brancato

La pesti ca ti mangia!

Brancato

Li gastimi su' di caniglia: cu li jetta si li piglia

Cassaro

Li guai ca fa' vėdiri a mėa ssu Diu l'hav'a fari vėdiri a tėa!

Brancato

Li sordi ca ha' ti l'ha' a mangiari tutti a purritėi!

Brancato

Li sordi ca m'ha' mangiatu t'hann'a jiri tutti 'n-fumu!

Brancato

Li supirchiarii ca mi sta' faciennu ssu Signuri ti l'hav'a rčnniri!

Brancato

Lu gabbu agghica, la gastima no 

Candiano

Lu Signuri ci hav'a pinsari a cu si minti 'n-vucca li figli di mamma!

Brancato

Lu Signuri m'hav'a fari la grazia ca 'un t'hav'a agghiurnari!

Brancato

Lu Signuri mi l'hav'a fari vėdiri cu li mā uocchi!

Brancato

Lu Signuri t'avėa a fari muriri cent'anni prima!

Brancato

Lu Signuri t'avėa a fari muriri prima di nāsciri!

Brancato

Lu Signuri t'aviss'a arricōgliri!

Brancato

Lu Signuri t'hav'a chiantari li chiova giusti pi giusti!

Brancato

Lu Signuri t'hav'a fari agghiurnari muortu!

Brancato

Lu Signuri t'hav'a fari ammuddrari la lingua, quant'accussė 'un fa' dannu cu ssa vuccazza fitusa!

Brancato

Lu Signuri t'hav'a fari ammuddrari tuttu!

Brancato

Lu Signuri t'hav'a fari arristari cu lu culu di fora!

Brancato

Lu Signuri t'hav'a fari arristari senza un lazzu!

Brancato

Lu Signuri t'hav'a fari chiānciri lāgrimi di sangu!

Brancato

Lu Signuri t'hav'a fari jittari lāgrimi di sangu!

Brancato

Lu Signuri t'hav'a fari muriri pōviru e pizzenti!

Brancato

Lu Signuri t'hav'a fari santari la lingua!

Brancato

Lu Signuri t'hav'a fari scattari!

Brancato

Lu Signuri t'hav'a fari siccari la lingua!

Brancato

Lu Signuri ti nn'hav'a mannari guai e malatii, ca 'un ha' a aviri unni mėntili!

Brancato

Lu Signuri t'hav'a mannari purritānii di capu d'annu!

Brancato

Lu Signuri t'hav'a 'ncarcari la manu!

Cassaro

Lu Signuri t'hav'a sdirrupari!

Brancato

Lu Signuri ti l'hav'a fari chiānciri!

Brancato

Lu Signuri ti l'hav'a fari pruvari!

Brancato

Lu Signuri ti l'hav'a fari vėdiri 'n-capu li to' figli!

Brancato

Lu Signuri ti l'hav'a rčnniri!

Brancato

Lu Signuri ti nn'hav'a mannari guai e malatii, ca 'un ha' a aviri cuomu arrunchialli!

Brancato

Lu Signuri 'un ci hav'a livari la manu di 'n-cuoddru!

Brancato

Mala morti, Signuri!

Brancato

Mala scadenza!

Brancato

Malanni ca ti pōzzanu viniri, jiri e viniri!

Brancato

Malatia longa e morti a la 'mpruvvisa!

Lodato

Malatia longa e morti mai!

Brancato

Mallitta ju ca t'annacavu!

Brancato

Mallitta la naca ca t'annacā!

Brancato

Mallitta tō ma' ca ti misi a lu munnu!

Brancato

Mallittu cu ti trā li piedi!

Brancato

Mallittu lu latti ca ti detti!

Brancato

Mallittu lu momentu ca nascisti!

Brancato

Mangiatu di li cani!

Brancato

Morti ca 'un vegna e guai cu la carriola!

Asaro

Morti ca 'un vegna e guai cu la pala!

Asaro

Motu ca ti veni!

Brancato

Nora, nuriddra, sōggera t'ha' a fari, li guai c'ha' fattu a mėa a tėa ti l'hann'a fari!

Cassaro

Priegu a Diu ca t’accurza li jorna!

Brancato

Quannu chiangėvatu t’avėa a scattari lu viddricu!

Brancato

S’avėanu a rųmpiri li chiova di la naca! 

Brancato

Santa Luciuzza t'hav'a fari annurbari di tutti du' l'uocchi!

Brancato

Santa Luciuzza t'hav'a privari di la vista di l'uocchi!

Brancato

Si c'č, ssu Diu 'un t'hav'a fari vėdiri lusciu pi tutti li setti generazioni!

Brancato

Socchi ha' lu Signuri 'un ti l'hav'a fari gōdiri!

Brancato

Socchi ti mangi 'un t'hav'a fari ųttili!

Brancato

Sper'a Diu ca a liettu un ci ha' a muriri!

Brancato

Sper'a Diu ca ha' a arristari jittatu intra un funnu di liettu!

Brancato

Ssi vuccuna ca mi sta' dannu lu Signuri ti l'hav'a fari sguttari!

Brancato

Ssu Cristu 'nchiuvatu ci hav'a pinsari!

Brancato

Ssu Signuri 'un si l'hav'a scurdari, a li muorti-muorti unn'č!

Brancato

T’hav’a siccari lu sangu di lu cori!

Brancato

T'avėa a fari vilenu lu latti ca ti detti!

Brancato

T'aviss'a ammuddrari la vucca!

Brancato

T'aviss'a arrivari 'na mala nova!

Brancato

T'aviss'a arrivari 'na petra di l'āriu quannu menu ti l'aspietti!

Brancato

T'aviss'a cādiri la lingua quannu parli!

Brancato

T'aviss'a fari vilenu!

Brancato

T'aviss'a nčsciri lu sensu!

Brancato

T'aviss'a scattari lu cori!

Brancato

T'aviss'a scattari lu sangu di lu cori!

Brancato

T'aviss'a viniri lu castigu di Diu!

Brancato

T'aviss'a viniri lu morbu!

Brancato

T'aviss'a viniri 'na botta di motu!

Brancato

T'aviss'a viniri 'na botta di sali!

Brancato

T'aviss'a viniri 'na botta di sangu!

Brancato

T'aviss'a viniri 'na botta di vilenu!

Brancato

T'aviss'a viniri 'na cancarena ni la lingua!

Brancato

T'aviss'a viniri 'na frevi maligna!

Brancato

T'aviss'a viniri 'na morti subitānia!

Brancato

T'aviss'a viniri 'na pipita masculina!

Brancato

T'aviss'a viniri 'na pipita ni la lingua!

Brancato

T'aviss'a viniri un cāncaru masculinu!

Brancato

T'aviss'a viniri un cuorpu di sali!

Brancato

T'aviss'a viniri un cuorpu di sangu!

Brancato

T'aviss'a viniri un duluri di panza ni li jinocchia!

Brancato

T'aviss'a viniri un motu!

Brancato

T'avėssir'a ammuddrari li gammi e li vrazza!

Brancato

T'avissir'a cādiri li dienti!

Brancato

T'avėssir'a carricari li diāvuli!

Brancato

T'avėssir'a livari di 'n-miezzu lestu ch'č lestu!

Brancato

T'avėssir'a mangiari li ciāuli!

Brancato

T'avėssir'a mangiari li viermi!

Brancato

T'avėssir'a pigliari a scanciu!

Brancato

T'avėssir'a sparari a lu largu, quant'accussė nuddru ti pō dari aiutu!

Brancato

T'avėssir'a sparari!

Brancato

T'avėssir'a truvari muortu intra un lavinaru!

Brancato

T'avėssit'a arriddųciri cu li pezzi 'n-culu!

Brancato

T'avėssit'a scippari l'ova di l'uocchi!

Brancato

T'avėssit'a stuccari la nuci di lu cuoddru!

Brancato

T'avėssit'a stuccari li gammi!

Brancato

T'avėssit'a stuccari lu cuoddru!

Brancato

T'avėssit'a truvari tra cāncari e mali dulura!

Candiano

Testa, tistuni e diāvulu ca ti porta!

Candiano

T'hav'a fari vilenu chiddru ca ti mangi!

Brancato

T'hav'a finiri cuomu lu cani di Don Cecč!

Candiano

T'hav'a finiri cuomu lu cani di lu Baruni!

Candiano

T'hav'a nčsciri lu sensu cuomu la Parrineddra!

Brancato

Ti nn'avėssir'a viniri guai quantu li capiddri c'ha' 'n-testa!

Brancato

Ti nn'avėssit'a jiri a lu 'mpiernu cu tutti li scarpi!

Brancato

Ti pōzzanu mangiari li cani e a banna d'acqua, quantu l'armaluzzi māncianu e vėvinu!

Brancato

Ti pōzzanu mangiari li cani e a banna d'acqua, quantu l'armaluzzi 'un s'affucanu!

Cardella

Ti vegna lu malannu e la mala nova!

Candiano

'Un t'hav'a lųciri!

Brancato

Uocchi ch'aviti fattu chiāngiri, chiangiti! 'Un č meraviglia siddru lagrimati!

Lodato

Legenda:    Asaro      =     Avv. Lidia Asaro

            Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato

            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano

            Cardella   =     Avv. Luciano Cardella

            Cassaro    =     Sig.ra Concetta Cassaro Brancato         

            La Licata  =     Sig. Rosario La Licata

            Lodato     =     Prof. Diego Lodato