L'EGOISMO E L'ALTRUISMO


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

             

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

A tiempu di ficu 'un c' parenti e mancu amicu

Candiano

A tiempu di scattioli: Cumma', ci jammu addifora?; a tiempu di ficu fatti: Cumma', ni jammu sparti

Lodato

Avanti li m dienti, ca li m parienti

Candiano

Cu mangia sulu s'affuca

Brancato

Cu si piglia la pena di la carni d'antru, la s si la mncianu li cani

Cassaro

Cu si piglia lu pinsieri d'antru annuvrica

Brancato

Cumpagnu unni vuliti, fora di la tvula

Candiano

Doppu di ma, cu mori mori

Candiano

La prima carit vegna a nu'

Asaro

La t carit pilusa

Brancato

Lu cuorbu, pi piglirisi la pena d'antru, annuvric

Brancato

Lu mulinaru tira acqua a lu s mulinu

Candiano

Lu pani cucca: cu l'havi si l'ammucca

Lo Verme

Nuddru ti dici Lvati la facci, c pari cchi beddra

Cassaro

Ognunu pensa pi lu s muccuni e tira lu brasciu a lu s cuddruruni

Cassaro

Ognunu si guarda la s peddri

Candiano

Ognunu si prega lu s santu

Candiano

Ognunu si raspa la s rugna

Candiano

Ognunu si stuja lu culu cu la s cammisa

Candiano

Ognunu si tira lu s cuntu

Lo Verme

Peddri pi peddri: avanti la t, ca la mia

Candiano

Prima di tutti ju; tutti l'antri doppu di ma

Brancato

Quannu ava lu "chi", chiamava a unu e ni vinanu tri; ora ca 'un haju lu "chi", tutti mi dcinu: Chi cvulu s?

Candiano

Legenda:    Asaro      =     Avv. Lidia Asaro   

            Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato

            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano

            Cassaro    =     Sig.ra Concetta Cassaro Brancato         

            Lodato     =     Prof. Diego Lodato

            Lo Verme   =     Rag. Paolo Lo Verme