LA DONNA IN CHIAVE NEGATIVA


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

             

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

Amaru cu ci ancugna! 

Brancato

Amaru cu ci cÓpita!

Brancato

Amaru cu ci 'ncaglia!

Brancato

Beddra di facci e lÓdia di cori

Brancato

Cu fýmmini e picciuotti 'un ti cunfidari

Candiano

Cu la munci e cu la vasa, cu la strinci e l'accarizza 

Candiano

Cu scecchi caccia e fýmmini cridi lusciu di Paradisu 'un nni vidi 

Candiano

Discursi di fýmmini e grida di pÓpari 'nzalanýscinu lu munnu 

Candiano

Diu ni scanza d'omu spanu e di fýmmina varbuta!

Ferreri

Donna ca troppu nesci pi la strata perdi lestu la strata e la cuntrata

Candiano

Donna, fuocu e mari fannu l'omu priculari

Candiano

Du' sorti di lÓgrimi hannu li donni: una di duluri e l'antra di 'nganni

Candiano

Duna cuocciu a tutti

Brancato

Duna 'mmastu a tutti

Brancato

╚ accussý lÓdia, ca fa calari lu latti a li scecchi

Brancato

╚ accussý lÓdia, ca fa siccari lu latti 

Brancato

╚ accussý lÓdia, ca p˛ jiri caminannu a mezzannotti

Brancato

╚ accussý lÓdia, ca p˛ jiri 'n-miezz'a 'n'armata di spagnuoli 

Candiano

╚ accussý lÓdia, ca p˛ jiri 'n-miezz'a un reggimentu di surdati

Brancato

╚ beddra cuomu lu funnu di la padeddra 

Brancato

╚ beddra scuncirtusa 

Brancato

╚ beddra sdignusa

Brancato

╚ cchi˙ facili guardari un saccu di punci, ca 'na fýmmina

Candiano

╚ cchi˙ lÓdia di la morti 

Brancato

╚ cchi˙ lÓdia di lu piccatu mortali

Brancato

╚ cchi˙ lÓdia di lu scuru 

Brancato

╚ fýmmina di mal'affari

Brancato

╚ fýmmina pubblica

Brancato

╚ fýmmina tinta 

Brancato

╚ lÓdia affriggiusa 

Brancato

╚ lÓdia ca 'un ci nni voli cchi˙ 

Brancato

╚ lieggiuliddra

Brancato

╚ malu fatta

Brancato

╚ 'mpastata cu lu sivu

Brancato

╚ munciunijata

Brancato

╚ 'na barracana

Brancato

╚ 'na cani figliata

Brancato

╚ 'na cani gneffa 

Brancato

╚ 'na cani sciuta 

Brancato

╚ 'na carusa maniata 

Brancato

╚ 'na carusa musciuliata

Brancato

╚ 'na cavalla 

Brancato

╚ 'na farca

Brancato

╚ 'na farcazza

Brancato

╚ 'na frazzata 

Brancato

╚ 'na gatta morta 

Brancato

╚ 'na gatta m¨mia 

Brancato

╚ 'na gatta parda

Cassaro

╚ 'na giarra di puostu 

Brancato

╚ 'na pala di baccalÓ 

Brancato

╚ 'na pala di ficudýnia

Brancato

╚ 'na papazza di bacarÓ

Brancato

╚ 'na porca spunnata

Brancato

╚ 'na sarda 

Brancato

╚ 'na scupittata 

Brancato

╚ 'na troia, sarbÓnnucci lu vattýu

Brancato

╚ 'na truscia di robbi luordi 

Brancato

╚ 'na virsera

Brancato

╚ 'n-cavaddruta

Brancato

╚ numinata

Brancato

╚ 'nzilla e tappinara 

Cardella

╚ parata cuomu lu cavaddru di Raitanu 

Brancato

╚ passata di cuttura 

Brancato

╚ passata di lievitu

Candiano

╚ sempri 'n-capu d'iddra

Brancato

╚ sicca cuomu 'na sarda 

Brancato

╚ sicca cuomu 'na signa 

Brancato

╚ sicca cuom'un sgruoppu 

Brancato

╚ tutta appitturata

Brancato

╚ tutta 'nciancianiddrata

Brancato

╚ un bellu scÓmpulu 

Brancato

╚ un cantaranu

Brancato

╚ vanniata

Brancato

╚ vistuta all'air˛

Brancato

Fa la bella gi¨vini 

Candiano

Fa la fissiusa 

Candiano

Fa puntina 

Candiano

Fýmmina gilusa, fýmmina priculusa

Lauricella

Fýmmina varbuta di luntanu si saluta 

Candiano

Fýmmina vasata Ĺun perdi vintura

Lauricella

Fýmmini e fuocu, stacci luntanu

Candiano

Fýmmini e pÓpari, quantu menu puo' 

Candiano

Fýmmini e spranza, foddri cu ci havi fidi

Candiano

GuÓrdati di buttana vecchia e di putiaru gi¨vini

Candiano

Havi la facci ca pari Santa Catarina di Siena 

Candiano

Havi li gammi a friscaliettu 

Candiano

Havi li gammi di fierru-filatu

Brancato

Havi li minni allaccarati 

Candiano

Havi lu carusieddru ruttu

Brancato

Havi lu culu antu

Brancato

Havi lu culu chiattu 

Brancato

Havi lu culu lisciu 

Brancato

Havi lu culu quantu 'na coffa

Brancato

Havi lu culu quant'un t¨mminu

Brancato

Havi lu culu strafalÓriu

Brancato

Havi lu culu strusciatu

Brancato

Havi lu culu vasciu 

Brancato

Havi lu mussu cuomu lu cularinu di la signa

Brancato

Havi lu piettu lisciu cuomu 'na tÓvula 

Brancato

Havi 'na catina

Brancato

Havi un culu ca pari 'na batýa 

Candiano

La donna spissu si lamenta e doli e si fa malata quannu voli

Candiano

La fýmmina bona Ŕ chiddra ca 'un havi nÚ uocchi nÚ oricchi 

Candiano

La fýmmina ca si 'mpupa e fa toletta o Ŕ 'nnamurata o Ŕ cajorda netta 

Candiano

La fýmmina ca va 'mpupata di tutti veni sparlata 

Candiano

La fýmmina Ŕ cuomu la canna: a ogni vientu s'inchina

Candiano

La fýmmina Ŕ cuomu l'ardica: punci a cu la tocca schirmenti, e no a cu la frica cu li piedi 

Candiano

La fýmmina Ŕ fatta pi lavari vacila e piatta 

Candiano

La fýmmina Ŕ la causa d'ogni mali 

Candiano

La fýmmina e la gaddrina si perdi, si troppu camina 

Candiano

La fýmmina Ŕ lu dannu di la nostra origini 

Candiano

La fýmmina e lu vinu lŔvanu lu giudiziu all'omu

Candiano

La fýmmina Ŕ 'na musca cavaddrina, ca duna ardenti assa' li muzzicuna

Brancato

La fýmmina senza amuri Ŕ cuomu la rosa senza oduri 

Lo Verme

La fýmmina tinta Ŕ cuomu la giummarra, ca la produci la cchi˙ tinta terra 

Candiano

La fýmmina vacanti di testa Ŕ lu 'mpiernu di l'arma e lu priatoriu di la vurza 

Candiano

La furnaci prova l'oru e l'oru prova la fýmmina

Candiano

La miŔnnula xjurisci e la fýmmina 'mpazzisci 

Candiano

LÓdia di facci e lÓdia di cori 

Brancato

Li fatti su' mÓsculi e li paroli su' fýmmini 

Brancato

Li fýmmini chiÓncinu cuomu la luna 

Candiano

Li fýmmini hannu li capiddri luonghi e lu cirivieddru curtu 

Brancato

Li fýmmini hannu setti spirdi cuomu li gatti 

Candiano

Li fýmmini hannu un diÓvulu pi capiddru 

Brancato

Li fýmmini 'un si pýglianu lu sceccu, cß ci strazza li linzola 

Candiano

Li sordi di la beddra si nni vannu tutti a bianchettu 

Candiano

L'omu ca 'n-sacchetta 'un havi nninni Ŕ cuomu la fýmmina senza culu e senza minni

Candiano

Lu bellu di la fýmmina Ŕ chiddru ca 'un si vidi 

Lo Verme

Lu cavaddru cu la výria e cu lu spruni e la fýmmina c'un buonu vastuni 

Candiano

Lu cori di la fýmmina havi cientu crafuocchi 

Candiano

Lu juocu Ŕ juocu, ma cu donni Ŕ fuocu 

Candiano

Lu mari duna lu sali e la fýmmina duna lu mali 

Candiano

Lu sceccu, la fýmmina e la crapa hannu la stessa capa 

Candiano

Madama Tinnirina

Candiano

Madonna di la Catina, scatinatimillu ssu mÓ figliu!

Brancato

Moru! Moru! Moru! Sentu fetu d'omini e mi sbongiu! (Doppu tri jorna si nni fujý c'un favarisi) 

Brancato

Muzzicuni di fýmmina ti lassa 'na lÓdia ferita     

Candiano

Na fýmmina e 'na pÓpara fannu 'na fera (')

Candiano

Nn'ha fattu di tutti li sorti e maneri 

Candiano

Nn'ha fattu quantu Nureddra

Brancato

Pari ca ci avýssiru passatu lu chianuozzu 'n-capu lu piettu 

Brancato

Pari canciatu di li donni

Brancato

Pari la Pischiriddra 

La Vecchia

Pari la zita di P˛ddraru 

Brancato

Pari 'na Befana

Brancato

Pari 'na consunta 

Brancato

Pari 'na pupa di vitrina 

Brancato

Pi culu havi 'na maiddra

Brancato

Pi culu havi 'na truscia

Candiano

P˛ dari 'mmastu a 'n-esiŔrcitu di surdati 

Brancato

Porta lu culu a passijari 

Brancato

Quannu la fýmmina movi l'anca, si 'un Ŕ buttana, picca ci manca 

Brancato

S'annaca cuomu s'avissi li punci di 'n-cuoddru

Brancato

Sbirri, bagasci e cani cÓmpanu abbuttati e a li vicchizzi mu˛rinu di fami

Ferreri

Si parÓ cu tutti l'armiggi 

Brancato

Tannu la fýmmina sta ferma cu unu, quannu lu turcu si fa cristianu 

Candiano

Tira cchiossÓ un pilu di fýmmina, ca cientu parigli di vo' 

Brancato

Tira cchiossÓ un pilu di fýmmina, ca li vo' di Cucurullu 

Ferreri

Tri su' li ruvini di la casa: vinu, juocu e fýmmina

Candiano

Tutta ca si natichýa 

Brancato

Tutta ca si stucchýa 

Brancato

'Un c'Ŕ cchi˙ maliziusu di la fýmmina

Candiano

'Un havi culu cuomu li santi

Brancato

'Un la vuogliu tuccari mancu cu 'na canna

Brancato

Unni ci su' campani ci su' buttani 

Cardella

Un pilu di fýmmina tira un bastimentu a mari 

Candiano

Legenda:    Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato

            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano

            Cardella   =     Avv. Luciano Cardella

            Cassaro    =     Sig.ra Concetta Cassaro Brancato         

            Ferreri    =     Dott. Agostino Ferreri

            Lauricella =     Prof. Giuseppe Lauricella

            La Vecchia =     Ins. Angelo La Vecchia

            Lo Verme   =     Rag. Paolo Lo Verme