DIO


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

             

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

Aiųtati, cá Diu t'aiuta

Lo Verme

All'omu limusinieri Diu č dispinzieri

Candiano

Ama a Diu e nun falliri, a li genti lāssali diri

Candiano

Cu ama a Diu campa filici, cu 'un havi dinari perdi l'amici

Brancato

Cu voli a Diu si lu prega

Candiano

Diu ha cuvirnatu e Diu cuverna

Candiano

Intra 'n'ura Diu lavura

Cassaro

L'omu pensa e Diu dispensa

Candiano

L'omu proponi e Diu disponi

Brancato

L'omu proponi e Diu s'indisponi

Brancato

Lu sapi Diu e nuddru cchiú!

Brancato

Lu Signiruzzu havi lu pedi di chiummu e junci a tutti

Brancato

Lu Signuri chiuj la porta e grapi lu purticatu

Brancato

Lu Signuri duna li viscotta a cu 'un havi dienti

Brancato

Lu Signuri duna lu meli a cu 'un si lu sapi liccari

Lodato

Lu Signuri č granni

Cassaro

Lu Signuri č granni e Maria ca prega

Brancato

Lu Signuri č lagnusu, ma 'un č scurdusu

Candiano

Lu Signuri havi la manu longa

Brancato

Lu Signuri pruvvidi pi quantu vidi

Brancato

Lu Signuri 'un ascunta āngili cantari e mancu voli sčntiri asini ragliari

Candiano

Lu Signuri, cu lu sō piduzzu di chiummu, junci a tutti

Brancato

O cu gaddru o senza gaddru, Diu fa li jorna

Lo Verme

Ogni buonu desideriu Diu concedi

Brancato

Sā chi vitti lu Signiruzzu!

Brancato

Si lu Signiruzzu m'aiuta e la scecca camina, ...

Brancato

Un c'č volontā di Diu (')

Brancato

Un sulu Diu, un sulu maritu, 'na sula patria

Candiano

'Un t'inimicari cu Diu e mancu cu lu diāvulu

Brancato

Unni manca, Diu cuverna

Brancato

Legenda:    Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato

            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano

            Cassaro    =     Sig.ra Concetta Cassaro Brancato         

            Lodato     =     Prof. Diego Lodato

            Lo Verme   =     Rag. Paolo Lo Verme