I DEBITI E I CREDITI


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

             

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

A lu pigliari lestu, a lu pagari 'un tantu lestu

Candiano

Amaru cu hav'a dari!

Brancato

Avanti 'n'ura arrussicari, ca cent'anni 'nvirdicari

Brancato

Cent'unzi di malincunia 'un puttiru pagari un granu di dtta

Brancato

Ci detti la casa 'n-facci

Brancato

Ci fici cacari fin'all'rtimu sordu

Brancato

Cu ci campa paga

Brancato

Cu duna a cridenza perdi l'amicu e li dinari

Candiano

Cu hav'a dari hav'a pagari

Candiano

Cu 'mpresta perdi la testa

Candiano

Debiti 'n-capu debiti, 'un ti fari malu ptiri, c, cu lu fari debiti, carzaratu 'un ci puo' jiri

Brancato

Debiti nn'havi cchioss di li capiddri c'havi 'n-testa

Brancato

Dtta livata, 'n-celu acchianata

Brancato

Di lu malu pagaturi o uoriu o paglia 

Candiano

cu lu ghiaccu a la gula

Candiano

'mpricignatu di debiti

Brancato

E siemmu paci!

Brancato

Havi cchi debiti ca 'un pisa

Candiano

Havi 'mpignata fin'a la cammisa

Brancato

Havi 'mpignati fin'a l'uocchi

Brancato

Lu buonu pagaturi patruni di la vurza d'antru

Brancato

Lu dannu si fa quannu 'un si paga

Lo Verme

Mi mangi un cuostu

Brancato

Mi sta sucannu lu sangu

Brancato

Nata 'n-miezz'a li debiti

Brancato

Ognunu si paga la s dtta

Candiano

Pagari e muriri, cchi tardu ca si p

Brancato

Purt li sordi a pipitunieddru

Brancato

Quant' bellu diri di no! Ti resta l'amicu e la robba t. Si dici di s, pierdi l'amicu e li quattru tar

Brancato

Scrivi a lu muru

Brancato

Scrivi! Quannu 'un ha' chi fari, lieggi!

Brancato

Si chiama torna

Brancato

Si li 'mpristiti fssiru buoni, si 'mpristssiru  li muglieri

Brancato

Siemmu paci

Brancato

Socchi t'ha' a 'mpignari ti lu vinni

Lodato

Suca lu sangu a li puvurieddri

Brancato

'Un la po livari mancu cu lu spicciaturi

Brancato

'Un 'mpristari, 'un pliggiari, 'un fari beni c l'ha' rinnutu a mali

Candiano

'Un si la po livari di 'n-cuoddru mancu cu lu rasuolu

Brancato

Zicchi e dinari su' forti a scippari

Brancato

Legenda:    Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato

            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano

            Lo Verme   =     Rag. Paolo Lo Verme         

            Lodato     =     Prof. Diego Lodato