IL CONTENTARSI E L'INGORDIGIA


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

             

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

A cu ti duna lu cuddruruni 'un ci addumannari la guasteddra

Candiano

Acqua ca duna a du' vaddruna all'unu o all'antru veni menu

Candiano

Avanti chissu, ca un pugnu 'ntra 'n-uocchiu

Brancato

Avanti cu lu picca g̣diri, ca cu l'assa' trivuliari

Brancato

Avanti magru a li purrazzi, ca gruossu a la zammataŕa

Candiano

Avanti oj l'uovu, ca dumani la gaddrina

Brancato

Avanti un maccarruni, ca cientu virmicieddri

Candiano

Chi va' circannu?

Candiano

Chi va' scallannu?

Brancato

Chiangiu c'un uocchiu

Brancato

Chissu passa lu cummentu

Brancato

Chissu passa lu cuvernu

Brancato

Cogli lu cuottu e lu crudu

Candiano

Cu abbrazza assa' 'un strinci nenti

Ferreri

Cu assicuta a du' cuniglia né n'ammazza e mancu ni piglia

Candiano

Cu cerca assa' 'un trova nenti

Candiano

Cu du' vucchi voli vasari una di li du' l'hav'a lassari

Candiano

Cu havi lu maccicuni gruossu s'affuca

Brancato

Cu s'accuntenta godi

Brancato

Cu si jetta a lu picca, a l'assa' si ci trova

Candiano

Cu tuttu voli tuttu perdi

Lo Verme

Cu va pi pigliari du' cuniglia tutti li lassa e nenti ni piglia

Lo Verme

Cu voli fari muzzicuna gruossi s'affuca

Candiano

Cu voli g̣diri du' regni o lassa la massaŕa, o lassa li gregni

Cardella

Du' regni 'un si puonnu g̣diri

Brancato

Fa cuomu lu gattu: futti e chiangi

Brancato

Lu cacciaturi ca spara a du' cuniglia unu lu sbaglia e l'antru 'un lu piglia

Brancato

Lu picca m'abbasta e l'assa' m'assuperchia

Brancato

Lu riccu e lu potenti un sunnu mai cuntenti

Candiano

M'abbasta e mi nn'assuperchia

Brancato

Mi cuntientu di chiddru ca c'esponi lu cori

Brancato

Miegliu di nenti!

Brancato

Miegliu d'un pugnu 'ntra 'n-uocchiu!

Brancato

Quannu la carni a lu spitu è assa', resta cruda

Lo Verme

Santu Mangiuni nasć prima di lu Signuri

Cassaro

Sempri stenta cu mai si cuntenta

Brancato

Si vuo' campari cuntenti, ṿntati darrieri e no davanti

Candiano

Socchi abbasta a unu abbasta a cientu

Cassaro

Socchi 'un puo' aviri 'un lu disiari

Brancato

Sta beni e ci doli lu culu

Brancato

Tanti regni 'un si puonnu g̣diri

Candiano

'Un lassa spichi pi darriè

Candiano

'Un nesci un cani cu 'n-uossu 'n-vucca!

Brancato

'Un p̣ mangiari carni e surchia brodu

Brancato

'Un si p̣ aviri greca e cappucciu

Candiano

'Un si p̣ aviri la xisca china e lu vutieddru gruossu

Candiano

'Un sulu ca ti dugnu lu meli e sparti la burńa!

Candiano

Voli addrattari a du' minneddri

Brancato

Voli la vutti china e la muglieri 'mbriaca

Brancato

Voli lu meli e lu 'nziriddru

Lodato

Vulissi pigliari lu munnu cu tutti du' li manu

Brancato

Legenda:    Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato

            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano

            Cardella   =     Avv. Luciano Cardella

            Cassaro    =     Sig.ra Concetta Cassaro Brancato         

            Ferreri    =     Dott. Agostino Ferreri

            Lo Verme   =     Rag. Paolo Lo Verme

            Lodato     =     Prof. Diego Lodato