I CONTADINI


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

             

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

A lu viddranu 'un ci dari la bacchetta 'n-manu

Candiano

Arristà cu la scorcia di viddranu

Brancato

Cu fa un favuri a lu viddranu un juornu sarà cacatu 'n-manu

Cassaro

Diu ni scanza e libera di li viddrani arrinisciuti!

Brancato

È viddranu cu li piedi xjaccati

Candiano

È viddranu grugnu

Brancato

È viddranu 'ncarcatu cu la mazza

Brancato

Fa' beni a lu viddranu, cá ti nni voli mali; facci mali, cá ti nni voli beni

Candiano

Havi li piedi 'ncritati

Brancato

Li viddrani hannu li caddra 'n-testa

Brancato

Li viddrani hannu l'uocchi ni li jinocchia

Brancato

Lu viddranu fattu riccu 'un canusci né parienti né amici

Candiano

Lu viddranu havi la vièrtula di la 'gnuranza e la vièrtula di la malizia

Candiano

Lu viddranu si curca vistutu: cuomu la pensa la cosa, la fa

Lo Verme

Lu viddranu sta sempri cu l'uocchi 'n-celu

Brancato

Lu viddranu teni lu cuntu ni la birritta

Candiano

Pi cummàttiri cu la testa d'un viddranu, ci voli 'n-antru viddranu

Candiano

Pi cunvìnciri un viddranu 'un ci puòttiru mancu quaranta abbucati a tavulinu

Brancato

Quannu lu viddranu si mangia la gaddrina, o è malatu iddru o è malata la gaddrina

Candiano

Scarpi gruossi, testa fina

Brancato

Testa cotta a lu suli!

Candiano

Testa di zuccu!

Candiano

Tri cosi lu Signuri 'un potti addrizzari: cucùmmari, cucuzzi e testi di viddranu

Candiano

Viddranu 'un è cu nasci viddranu, viddranu è cu fa viddranii

Candiano

Legenda:    Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato

            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano

            Cassaro    =     Sig.ra Concetta Cassaro Brancato         

            Lo Verme   =     Rag. Paolo Lo Verme