I CONSIGLI


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

             

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

Acqua, cunsigli e sali, a cu 'un ti l'addumanna 'un ci nni dari

Brancato

Cu sulu si cunsiglia sulu si penti

Candiano

Cu 'un ascunta a li chių granni appenni li vičrtuli a mali banni

Brancato

Li cunsigli di li viecchi si pėglianu

Candiano

Lu miegliu mistieri č chiddru di dari cunsigli

Lo Verme

Ogni cunsigliu lassa e lu tō piglia

Candiano

Paroli di li genti 'un ni pigliu, bona cuscenza mi duna cunsigliu

Candiano

Pi tintu cunsigliu miu, ...

Candiano

Piglia cunsigliu di prudenti, cá mai ti nni pienti

Candiano

Piglia cunsigliu di viecchiu, surbizzu di giųvini e 'un ti fidari di nuddru

Candiano

Sarbatillu pi li to' bisuogni

Candiano

Un cunsigliu sanu vali pi cientu manu

Candiano

Legenda:    Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato

            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano

            Lo Verme   =     Rag. Paolo Lo Verme