LA CATTIVERIA


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

             

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

ź╚ buonu!╗ źSý, quannu dormi╗

Brancato

A lu puostu di la peddri ci havi c¨tina

Brancato

A lu puostu di lu cori ci havi un cuti

Brancato

A lu schirsuni si ci scaccia la testa

Candiano

Avanti lu tintu pruvatu, ca lu buonu a pruvari

Brancato

Ci cunzÓ un bellu capizzu

Brancato

Ci dissi lu Signuri a San Giuvanni: źDi li singaliati guardatinni╗

Candiano

Ci fici li scarpi

Brancato

Ci fici varba e capiddri

Brancato

Cu Ŕ malu, malu pensa

Candiano

╚ babbu tintu

Brancato

╚ cchi˙ fitusu di la latrina di li carrabbunera

Cardella

╚ cchi˙ tintu di la dŔtta vicina

Lodato

╚ cchi˙ tintu di la mala matina

Brancato

╚ cchi˙ tintu di la mala morti

Brancato

╚ cchi˙ tintu di lu diÓvulu

Brancato

╚ cosa d'ammazzallu

Brancato

╚ cuomu lu cascavaddru: d'unni lu pigli-pigli, ti gratta li manu

Brancato

╚ cuomu lu diÓvulu zuppiddru

Brancato

╚ la cuda di lu diÓvulu

Candiano

╚ 'na carnetta

Brancato

╚ 'na mala fr¨scula

Candiano

╚ 'na mala sperra

Brancato

╚ 'na mala spina

Candiano

╚ 'na mala strippa

Brancato

╚ 'na mala zýppula

Candiano

╚ 'na razza tinta

Brancato

╚ 'n-arcissimu diÓvulu

Brancato

╚ pulitu, ... quannu si lava la facci!

Brancato

╚ tintu e malu vattiatu

Brancato

╚ tintu quantu Diu lu potti fari

Brancato

╚ tintu, ca 'un ci nni voli cchi˙

Brancato

╚ un bellu trispu

Brancato

╚ un Cainu

Brancato

╚ un chiuovu tuortu

Brancato

╚ un cruoccu masculinu

Candiano

╚ un feti-vivu

Brancato

╚ un ghiaccu di furca

Brancato

╚ un juogu tuortu

Candiano

╚ un lignu tuortu

Brancato

╚ un mala-cunnutta

Brancato

╚ un malu drappu

Brancato

╚ un parmu di Giuda

Cassaro

╚ un Patri Lanuzza

Candiano

╚ un taddru di Giuda

Candiano

╚ un trispu tuortu

Brancato

Feti cchiossÓ di lu pýritu

Brancato

Havi la peddri dura

Brancato

Havi li tinturýi a setti sulara

Cassaro

Havi lu cori cu lu pilu

Brancato

Havi lu cori di cuoriu cu tuttu lu pilu

Candiano

Havi lu cori di petra

Brancato

Havi lu cuoriu duru

Brancato

Havi lu sangu tintu

Brancato

Jetta ni lu tintu

Brancato

La lapa, pi muzzicari, persi la vrisca e lu meli

Cardella

La mal'erba 'mprucchia lestu

Candiano

L'erba tinta 'un sicca mai

Brancato

Li cosi tinti 'un mu˛rinu ma'

Cassaro

Lu cravuni, si 'un tingi, mascarýa

Brancato

Lu diÓvulu si nn'aggira

Giardina

Lu diÓvulu 'un ci poĺ

Brancato

Lu lignu tuortu l'addrizza lu luci, l'omu tintu l'addrizza la liggi

Candiano

Lu lupu c'Ŕ 'mparatu a li gridati

Candiano

Lu lupu di mala coscenza cuomu opera pensa

Lo Verme

Lu meli si fa liccari e lu feli si fa sputari

Candiano

Lu praniu 'un p˛ fari pira lisci

Candiano

Lu tintu fa scannaliari a lu buonu

Lo Verme

Malatia di lupi, sanitÓ d'agnieddri

Candiano

NÚ tantu buonu di fÓriti scrapisari e mancu tantu tintu di fÓriti schifiari

Ferro

Nn'havi tinturýi cchiossÓ di lu diÓvulu

Brancato

Si ci vaju davanti, mi m¨zzica; si ci vaju darrieri, mi cancija

Cardella

Si juncieru chiddri di lu malu cunsigliu: cu lu sapi cu hav'a chiÓnciri!

Candiano

Su' lu lampu e lu truonu

Cassaro

Tinturii nn'havi pi iddru e pi l'amici

Brancato

Un pruvari lu tintu, cß, cchi˙ lu pruovi, cchi˙ tintu lu truovi

Cassaro

Legenda:    Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato

            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano

            Cardella   =     Avv. Luciano Cardella           

            Cassaro    =     Sig.ra Concetta Cassaro Brancato         

            Ferro      =     Sig.ra Grazia Ferro Giardina 

            Giardina   =     Sig.ra Maria Giardina Brancato           

            Lodato     =     Prof. Diego Lodato

            Lo Verme   =     Rag. Paolo Lo Verme