I BAMBINI


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

             

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

Ancora ci feti la vucca di latti

Brancato

Ancora havi la scorcia 'n-culu

Brancato

Ariu di 'mmiernu e picciliddru 'mpasciatu, a chi niettu a chi cacatu

Candiano

Camina a brancicuni

Brancato

Camina a quattru gammi

Candiano

Ci fici lu cuntu

Brancato

Ci liv la minna

Brancato

Cu lestu minti li dienti aspetta lu parenti 

Candiano

Cu lestu minti li dienti lestu lassa li parienti 

Candiano

Cu nasci bieddru, cu si marita buonu, cu mori santu

Candiano

ancora ni la scorcia di l'uovu

Brancato

bieddru cuom'un suliddru

Brancato

mezza fmmina

Brancato

un pupiddru di commadinu

Brancato

un scravaglieddru

Brancato

Havi la vucca ca pari un curaddruzzu

Brancato

Li picciliddri pglianu cuomu la menta

Lo Verme

Novi misi, novi visi

Brancato

Pari addrivatu

Brancato

Tal ssu Cacalinusu! Ancora va' cacannu casa-casa!

Brancato

Tal ssu scardillicchiu!

Brancato

Tal ssu scramucchiusu!

Brancato

Tal ssu scricchia-favi!

Brancato

Legenda:    Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato

            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano

            Lo Verme   =     Rag. Paolo Lo Verme