L'APPARENZA


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

             

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

Cuomu mi vidi, mi scrivi

Brancato

Di la facci pari ca 'un ci curpa

Brancato

bieddru cuomu lu granatu: bellu di fora e d'intra guastatu

Candiano

cuomu la cirasa: bella di fora e lu vermi d'intra

Candiano

fradiciu d'intra

Candiano

la smraglia a la riversa

Candiano

tuttu carta e nenti spizzii

Brancato

un Santu 'mpiccicatu a lu muru

Brancato

Fa lu cuddruzzu

Candiano

Fa lu fissa pi 'un pagari la dugana

Brancato

Fa lu sceccu ni lu linzuolu

Candiano

Havi la funcia stritta

Brancato

Havi l'amaru 'n-vucca e sputa dunci

Candiano

Havi lu meli 'n-vucca e lu feli a lu cori

Candiano

Lhavi tutti sutta la cuda

Brancato

N omu sutta cappa, n fmmina sutta strazza

Candiano

N tunica fa monacu, n chirca fa parrinu

Candiano

N tutti li russi su' 'mbriachi, n tutti li giarni su' malati

Candiano

Pari ca 'un ci joca e ci li fa jiri tutti ni la fussetta

Brancato

Scrusciu di carta assa' e cubbita nenti

Brancato

Si vidi la facci e 'un si vidi lu cori             

Brancato

Sugnu cuomu lu vavaluciu ni lu luci: pari c'arridu e 'nveci staju muriennu!

Brancato

Tanta lana, mezza pisa

Candiano

Legenda:    Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato

            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano