L'AMICIZIA


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

             

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

A via d'amici si campa a ssu munnu

Brancato

All'omu riccu 'un ci mÓncanu amici

Candiano

Ama l'amicu t˛ cu lu viziu s˛

Brancato

Amicu beneficatu, nimicu dichiaratu

Candiano

Amicu ca 'un ti juva, parenti ca 'un ti duna e nimicu ca ti noci,  pÓssali tutt'unu

Candiano

Amicu cu tutti, fidili cu nuddru

Brancato

Amicu urtulanu, amicu d'un granu

Candiano

Amicu viecchiu e casa nova

Candiano

Amicu? Facci la ficu!

Candiano

Avanti aviri un cani p'amicu, ca 'n-amicu cani

Lo Verme

Avanti fÓrisi cientu amici, ca un sulu nimicu

Candiano

Avanti 'n-amicu a la chiazza, ca cent'unzi ni la cascia

Brancato

Avanti pŔrdiri l'amicu, ca la sparata

Candiano

Avýa tanti e tanti amici, vinni lu malu tiempu e mi li sfici

Candiano

Can¨scinu li 'nfilici cu su' li buoni amici

Candiano

CÓrzaru, malatii e nicissitati scumm˛glianu lu cori di l'amici

Candiano

źChi si dici?╗  źCu ama a Diu campa filici, cu 'un havi grana perdi l'amici.╗

Brancato

Cu havi amici Ŕ francu di guai

Brancato

Cu l'amici e li parienti 'un si ci accatta e 'un si ci vinni nenti

Brancato

Cu lu "Dammi!" e cu lu "Te'!" l'amicizia sempri c'Ŕ; cu lu "Dammi!" e cu lu "Mu'!" amicizia 'un ci nn'Ŕ cchi¨

Brancato

Cu sempri piglia e mai duna l'amicu l'abbannuna

Candiano

Cuomu lu cravuni Ŕ l'amicu ca finci: o t'ardi o ti tingi

Candiano

╚ buonu allazzatu

Brancato

╚ buonu 'ntrizzatu

Brancato

╚ 'na speci d'amicu

Brancato

Haju 'na fazzulittata d'amici

Brancato

L'amici di luntanu si vÓsanu li manu

Lodato

L'amici di salutu sunnu tanti, l'uomini di cori picca e nenti

Candiano

L'amici, a li voti, su' miegli di li parienti

Brancato

L'amicizia rinnuvata Ŕ cuomu la minescia calliata

Lo Verme

L'amicu d'oj Ŕ lu nimicu di dumani

Brancato

L'amicu e lu cumpari a lu bisuognu pari

Candiano

L'amicu s'apprezza quannu si perdi

Cassaro

Li veri amici e li veri parienti su' li quattru tarý cu l'ali bianchi

Candiano

Lu miegliu amicu ti tradisci

Lodato

'N-amicu buonu 'un si p˛ pagari

Candiano

Ni li morti e ni li carzaratini si vidi lu cori di l'amici

Lodato

Ogni amicu ca mori cadi un scaluni

Lodato

OhimŔ, ohimŔ, ohimŔ, pi tri voti ti lu dicu: źCu cadi 'n-puvirtÓ perdi l'amicu╗

Candiano

Pari c'avýssiru li viddrica 'ncucchiati

Brancato

Patti prima e amicizia doppu

Brancato

Pi can¨sciri 'n-amicu, si cci hav'a mangiari 'na sarma di sali

Brancato

Quannu la corda Ŕ tranta assa', si lassa sula

Brancato

Quannu la vutti curriva, lu cumpari jiva e viniva; ora ca la vutti 'un curri cchi˙, lu cumpari 'un veni cchi˙

Candiano

Quannu l'amicu ti fa circari, voli diri ca t'hav'a parlari

Brancato

Quannu si voli sŔrbiri l'amicu, si lassa jiri la robba a lu fuocu

Candiano

Si l'amicu 'un Ŕ fidili, arrinesci un malu fini

Candiano

Si spÓrtinu lu suonnu di la notti

Brancato

Si spÓrtinu sulu pi lu suonnu di la notti

Brancato

Si truvÓ sulu 'ntra 'na cunetta

Ferreri

Si vuonnu bŔniri cuomu li frati

Brancato

Siemmu amici cuomu li puorci

Brancato

Siemmu amici di buttiglia

Candiano

Siemmu amici di cappieddru

Candiano

Siemmu amici di chiazza

Brancato

Siemmu amici di salutu

Brancato

Siemmu amici di trizzera

Brancato

Siemmu amici e passa

Brancato

Siemmu tutti 'na cosa

Brancato

Su' cuomu la vucca e lu nasu

Candiano

Su' tolli e matolli

Brancato

Sunnu cazzu e culu

Brancato

Sunnu culu e cammisa

Brancato

Sunnu cusuti a filu duppiu

Candiano

Sunnu ficatieddru e gisieri

Candiano

Sunnu fýcatu e ficatieddru

Candiano

Sunnu 'nzolia e muscatieddru

Lodato

'Un ci nn'Ŕ amici senza 'ntentu

Candiano

Unni regna l'amicizia, 'un c'Ŕ avarizia

Candiano

Legenda:    Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato

            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano

            Cassaro    =     Sig.ra Concetta Cassaro Brancato         

            Ferreri    =     Dott. Agostino Ferreri 

            Lodato     =     Prof. Diego Lodato         

            Lo Verme   =     Rag. Paolo Lo Verme