L'ALIMENTAZIONE


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

             

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

Abbasta ca lu ventri sia chinu, o di paglia o di vinu

Candiano

Acqua travagliata vìvini a jurnata

Candiano

Baddra 'n-vucca e vinu 'n-manu

Candiano

Carni cruda tinta pari; quann'è cotta, bona pari

Candiano

Carni fa carni, pani fa panza, vinu fa danza

Candiano

«Chi mangiasti?»  «Li purpetta di mà figlia la schetta.»

Brancato

«Chi mangiasti?»  «Minescia allenta maritu.»

Brancato

«Chi mangiasti?»  «Sosizza.»  «'N-culu t'appizza!»

Brancato

«Chi mangiasti?»  «Zorbi!»

Brancato

«Chi si mangia?»  «Virdura, un uovu e ... zìttiti!»

Brancato

Cu mangia a crepapanza 'un si cueta si 'un si lanza

Candiano

Cu mangia favi si 'ngrassa

Candiano

Cu mangia picca mangia assa'

Candiano

C'un uovu mangiu ju e tuttu lu munnu

Ferro

Di la carni lu filiettu, di lu pisci la vintrisca

Candiano

È dunci cuomu lu 'ncileppu

Brancato

È meglia di la carni di puorcu

Brancato

Funci e milinciani, cuotti o crudi, jèttali a li cani

Candiano

Havi lu cuostu duru

Brancato

La carni cchiú bona è chiddra cu l'uossu

Candiano

La carni dura ni li cuosti dura 

Candiano

La carni fa carni e lu vinu fa la forza

Candiano

La pirnici 'un serbi, si 'un è sirbuta calla

Candiano

Latti e meli, vìvicci beni

Brancato

Li cosi ca pàssanu di la padeddra smènnanu li vudeddra

Brancato

Li cosi dunci su' dannusi pi l'arma e pi lu cuorpu

Candiano

Lu latti 'n-capu lu vinu ti 'mmilena

Candiano

Lu mangiari ni fa stari a l'addritta

Candiano

Lu mangiari 'nsigna a vìviri

Candiano

Lu risu nasci ni l'acqua e mori ni lu vinu

Candiano

Mangia a gustu tò e vièsti a gustu d'antru

Brancato

Mangia beni e caca forti: 'un aviri paura di la morti

Brancato

Mangia ficu, cá ti 'ngrossa lu viddricu

Brancato

Mangiari senza vìviri è cuomu murari 'n-siccu

Candiano

Mangiari senza vìviri è cuomu truniari senza chiòviri

Candiano

Mangiavu cosi cu l'ossa

Brancato

Minticcinni di sali 'na visazza, cònzala cuomu vuo', sempri è cucuzza

Brancato

N-uovu friscu vali assa' (')

Candiano

Pani e vinu 'mporza lu schinu

Brancato

Pani schittu cala drittu

Brancato

Pasta grossa jinchi l'ossa

Brancato

Piècura minti anfa, crastu siti

Cucurullo

Pisci cuottu e carni cruda

Candiano

Ricotta e meli, vìvicci beni

Brancato

Ricotta 'n-frasca e vinu ni la xjasca

Brancato

Si abbunna in pipi-spièzziu lu tò cuocu, lu tatanellu poi t'abbruscia un fuocu

Candiano

Spàraci, vavaluci e funci, spienni sordi assa' e nenti mangi

Cassaro

Ssa minescia è lavata

Brancato

Ssa pasta addivintà cuomu lu mòccaru

Brancato

Ssa pasta è appuntateddra di sali

Brancato

Ssu cafè pari brodu

Brancato

Ssu mangiari 'un mi scìddrica

Brancato

Tàvula senza sali, vucca senza sputazza

Candiano

Ti vuo' mangiari 'na bona 'nzalata? Picca acitu, ben'oliata e quattru voti arriminata

Candiano

Un ci fazzu tanta festa (')

Brancato

'Un vìviri acqua assa', cá ti spùntanu li giurani ni la panza

Brancato

Uovu senza sali 'un fa né beni né mali

Candiano

Vivi a cannulieddru

Brancato

Vivi 'n-capu 'n-uovu quantu 'n-capu a un vò

Candiano

Vuo' stari di saluti sempri chinu? Mangia ova e trinca buonu vinu

Candiano

Legenda:    Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato

            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano

            Cassaro    =     Sig.ra Concetta Cassaro Brancato         

            Cucurullo  =     Arch. Maurizio Cucurullo

            Ferro      =     Sig.ra Grazia Ferro Giardina