L'ABBIGLIAMENTO


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

             

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

Aprili, 'un ti scupriri

Candiano

Avanti pezza, ca pirtusu

Lo Verme

Chi t'avěat'a měntiri li panni francisi?

Cassaro

Di russu si vesti la 'gnuranza

Ferro

Č di 'ntoccu finu

Brancato

Č 'na pěspisa

Candiano

Č un punziddruzzu

Candiano

Č vistutu di cristianu

Brancato

Č vistutu tuttu frěnnuli-frěnnuli

Candiano

Guŕrdati di la livata di lu friddu

Candiano

Havi li canzi sciarriati cu li scarpi

Brancato

Havi li scarpi a cucchiareddra

Brancato

Havi li scarpi 'ncrucchiuluti

Brancato

Havi lu mussu tingiutu

Brancato

M'accattavu un vistitu a la canna

Brancato

Maju, cuomu staju

Candiano

Mi stagliavu un vistitu

Brancato

Né d'estati, né di 'mmiernu 'un lassari lu mantellu

Candiano

Niscě 'n-tutta gala

Candiano

'Nveci di dŕrimi la matri, mi důnanu la figlia ch'č cchiú tčnnira     

Cassaro

Pari un figurinu

Brancato

Si di Jinnaru stai 'n-cammisa, 'ntra Marzu scatti di li risa

Candiano

Si misi all'ancilina

Brancato

Si vesti cuomu a Maricchia la Rinalla

Giardina

Ssu vistitu ci sta a pinnellu

Brancato

Ssu vistitu ci sta 'na picata

Brancato

Ssu vistitu ci sta 'na scupittata

Brancato

Ssu vistitu ci sta un castigu di Diu

Brancato

Ti sta 'na scupittata

Brancato

Tutta parata e li piedi di fora

Candiano

Va cu li garruna di fora

Candiano

Vičstiti di farcuni, cá pari baruni

Cassaro

Legenda:    Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato

            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano

            Cassaro    =     Sig.ra Concetta Cassaro Brancato         

            Ferro      =     Sig.ra Grazia Ferro Giardina

            Giardina =       Sig.ra Maria Giardina Brancato